Guangdong China Office                                                                                 

City Shanhai Dinghui A-507,Longjingao Road,Longgang District   Shenzhen,Guangdong Province,China           Tel:(86)0755-82325659

 Factory Address                                                                                                 

 Liangpo Industrial Park,Fancheng District,Xiangyang,Hubei   Province,China                                                         Tel:(86)0710-3107863